Smart Kids

Smart-Kids    6-9

Bewegen is van grote invloed op de totale ontwikkeling van kinderen; op lichamelijk, verstandelijk, sociaal en emotioneel niveau. Het is dus belangrijk je kind veel te laten bewegen, spelen en te laten ontdekken.

Wat is Smart-Kids?

Smart-Kids is ontwikkeld om kinderen aan te zetten tot bewegen en hen op een inspirerende manier kennis te laten maken met verschillende soorten spelletjes en gymlessen.

Hoe ziet een Smart-Kids les er uit:

In deze Smart-Kids lessen zullen we voornamelijk bezig zijn met leuke spelletjes. Maar het is wel de bedoeling dat de kids iets van deze lessen gaan leren. Bijvoorbeeld, hoe we met elkaar om moeten gaan, zowel 1 op 1, als in teamverband (leren samenwerken).

Ook zullen er aan de hand van gebeurtenissen of seizoenen spelletjes gegdaan worden. Zo leren de kinderen spelenderwijs allerlei nuttige zaken:

 • Ze leren samenwerken
 • Ze leren alleen werken
 • Ze leren wat de seizoenen inhouden
 • Ze leren wat over eten
 • Ze leren omgaan met winnen en verliezen
 • En nog veel meer…

Zoals bij alle Smart-Kids lessen sluiten we de les weer rustig af. Iedereen ligt of zit op een matje met de ogen gesloten. We komen allemaal tot rust d.m.v ademhalingsoefeningen en rustige muziek. Zo zal de drukte van de les losgelaten worden en kan iedereen rustig naar huis.

Smart-Kids    9-12

Eén op de acht kinderen is te zwaar! Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld; maar liefst één op de acht Nederlandse schoolkinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen teveel eten, maar vooral door te weinig beweging. 

Wat is Smart-Kids?

Smart-Kids is ontwikkeld om kinderen aan te zetten tot bewegen en hen op een inspirerende manier kennis te laten maken met verschillende soorten groepslessen zoals:

 • Smart-Jumping, waarbij we dansen op de trampoline
 • Kick fun, waarbij we op de bokspalen slaan en schoppen
 • Steps, waarbij we dansen d.m.v. een verhoging 
 • Aerobics, waarbij we op verschillende soorten muziek dansen.
 • Dit alles in combinatie met verschillende soorten spelletjes.

Hoe ziet een Smart-Kids les eruit:

We beginnen elke Smart-Kids les gezamenlijk in een kring. Hierin wordt besproken wat wij die dag zullen gaan doen. Tijdens de les behandelen we 2 groepslessen en 2 spelletjes. Na 3 maanden kennen de deelnemers per groepsles een muziekstuk uit hun hoofd, met de daarbij behorende pasjes.

De spelletjes zullen elke keer variëren.
Zoals bij alle Smart-Kids lessen sluiten we de les weer rustig af. Iedereen ligt of zit op een matje met de ogen gesloten. We komen allemaal tot rust d.m.v ademhalingsoefeningen en rustige muziek. Zo zal de drukte van de les losgelaten worden en kan iedereen rustig naar huis.

Wanneer zijn de lessen?

Smart-Kids groepslessen op de woensdagmiddag:
- van 15.00 uur tot 16.00 uur voor de leeftijd 6 - 9 
- van 16.00 uur tot 17.00 uur voor kinderen van 9 - 12
Per training betaal je 5 euro, maar ben je in een maand 5 keer geweest, dan is de rest van de maand GRATIS. Dat betekent dat het maximaal 25 euro per maand kost.

See you @Smart-Kids