Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SMART FIT

Artikel 1 Lidmaatschap en beëindiging

Wanneer je lid wordt van SMART FIT is dat voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap is per direct* opzegbaar, tenzij je gekozen hebt voor een lidmaatschap voor bepaalde tijd (bijv 1 of 2 jaar). In dat geval dient eerst de bepaalde tijd te zijn verstreken, voordat de opzegging kan ingaan.

Opzeggen dien je zelf te regelen via ons klantenportaal. Indien je nog sporttegoed hebt op je Smart Band, dien je deze te hebben opgesport vóórdat je het lidmaatschap beëindigt, anders komt het te vervallen.* Je kunt per direct opzeggen, maar let op: aanlevering van de incasso bij de bank voor je sporttegoed geschiedt rond de 22ste voor de komende maand, daarom dient de opzegging vóór die datum te zijn gedaan. Ben je te laat met opzeggen, loopt je lidmaatschap 1 maand door. Je lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 2 Betaling

Opwaardering van je sporttegoed kan door gebruik te maken van iDeal op onze website of via een pintransactie aan de receptie van de club, contant is niet mogelijk. Daarnaast hanteert SMART FIT een maandelijkse opwaardering via automatische incasso. Deze is minimaal de prijs van 1 bezoek, of zoveel meer als je zelf hebt gekozen, je kunt je incassobedrag zelf aanpassen op onze website. SMART FIT is gerechtigd haar prijzen tussentijds te wijzigen. LET OP! ERG BELANGRIJK! Vanwege onze lage prijzen is SMART FIT genoodzaakt voor elke stornering (= mislukte incasso) administratie- en incassokosten in rekening te brengen. Dit is ter compensatie van de kosten die de bank en het incasso bureau ons ook rekenen vanwege mislukte incasso’s. Wij rekenen op je begrip hiervoor. Zorg er daarom voor dat de incasso altijd doorgang kan vinden.

Artikel 3 Sporttegoed/houdbaarheid

Het tegoed dat op je account staat is sporttegoed en bedoeld voor betaling van de toegang tot de club en het gebruik van de faciliteiten. Voor jouw gemak hebben we het mogelijk gemaakt dat je het sporttegoed ook mag gebruiken voor het kopen van drankjes, echter met een maximum van € 5,- per dag. Het is de bedoeling dat je het sporttegoed opsport en niet opmaakt aan consumpties. Let op: Je tegoed heeft een houdbaarheid van 12 maanden. Tegoed dat 12 maanden geleden is gestort en niet is opgesport, vervalt.

Artikel 4 Deactiveren/vakantie

Omdat je alleen betaalt bij bezoek van de club, hoef je het lidmaatschap niet te deactiveren ingeval van een blessure of vakantie. Je kunt het incassobedrag zelf aanpassen via ons klantenportaal op de website tot een minimum van de prijs van 1 bezoek.

Artikel 5 Lidmaatschap en legitimatie

Bij het afsluiten van het lidmaatschap ben je verplicht een geldig paspoort of identiteitskaart te tonen. SMART FIT neemt het identicatie-nummer (niet het BSN) over in ons systeem, maar maakt geen kopie. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

Artikel 6 Openingstijden

SMART FIT is te allen tijde gerechtigd de openingstijden te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt SMART FIT het recht de club te sluiten. Je bent verplicht vóór sluitingstijd de club te hebben verlaten.

Artikel 7 Kleding/textielvoorschriften

Tijdens het sporten dient je te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn, trainen in andere type kleding dan sportkleding is niet toegestaan. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht! Ben jij je handdoek vergeten, kun je een handdoek van ons huren.

Artikel 8 Zonnebanken en sauna (indien aanwezig)

Je bent verplicht de instructies welke zijn aangegeven in de zonnebank of sauna nauwkeurig op te volgen. Hygiëne is van het grootste belang.

Artikel 9 Orde/instructievoorschriften

Het is niet toegestaan binnen de club drugs, dan wel stimulerende middelen te gebruiken of te verkopen. Gebruik of verkoop van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het lidmaatschap. Je bent verplicht je te houden aan de door SMART FIT gegeven instructies en vastgestelde reglementen. Bij overtreding is SMART FIT gerechtigd je de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder dat je enig recht hebt op restitutie van het sporttegoed.

Artikel 10 Materiaalgebruik

Er wordt van je verwacht dat je de trainingsmaterialen op een correcte manier gebruikt. Wat wil zeggen dat je materiaal na gebruik opruimt, niet op de grond laat vallen maar met passende voorzichtigheid terugplaatst. Barbells en dumbbells mogen niet op de apparatuur of de bankjes neergelegd worden, omdat dit beschadiging van de bekleding tot gevolg kan hebben.

Artikel 11 Taalgebruik

Binnen SMART FIT wordt iedereen met respect behandeld. Iedere bezoeker heeft het recht om op een veilige en plezierige wijze te kunnen sporten, ongeacht zijn/haar herkomst, seksuele gerichtheid, geslacht etc. Intimidatie, bedreiging, belediging en discriminatie worden niet getolereerd. Je wordt daarom verzocht binnen SMART FIT geen andere taal te voeren dan Nederlands of Engels. Dit om te bewerkstelligen dat iedereen elkaar kan verstaan en niemand zich geïntimideerd hoeft te voelen.

Artikel 12 Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen SMART FIT geschiedt geheel voor eigen risico. SMART FIT wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen. Alle Smart Fit clubs zijn voorzien van een camerasysteem. Smart Fit is gerechtigd deze beelden te delen met politie of justitie ten behoeve van de algemene veiligheid.

Artikel 13 Conformering overeenkomst

Door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst ga je akkoord met de SEPA incasso en de door SMART FIT opgestelde Algemene Voorwaarden. Met de inwerkingtreding van aangepaste Algemene Voorwaarden komen alle eerder uitgegeven versies te vervallen. De versie welke op de website staat is actueel en derhalve leidend.

Artikel 14 Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door het SMART FIT hoofdkantoor beoordeeld en beslist.